Skriv ut

Keramiskt bruk ger rök- och gastät skorsten

Schädlermetoden är ett snabbt och effektivt sätt att renovera rök- och ventilationskanaler i murade skorstenar. Först rengörs kanalerna noggrant, och därefter lägger man på ett fiberarmerat keramiskt material, Schädlerit. Skorstenen får rök- och gastäta väggar med i stort sett bibehållen kanalarea. 

Användningsområde: Murade skorstenar för eldning med fasta bränslen.